Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.
Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:
http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.
Nagrodami w konkursie są:
1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2018 r.
Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) życiorys autora pracy;
2) zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
3) opinię recenzenta;
4) opinię promotora.
Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres:
correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
„Konkurs na najlepsza pracę magisterską”
Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl
tel. (12) 427 24 50