Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę o tematyce elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub inżynierską o tematyce elektroenergetycznej.

Celem konkursu jest wspieranie wyróżniających się inicjatyw naukowych z zakresu energetyki, które mają potencjał do wykorzystania w działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Tematyka prac może dotyczyć zarówno obszarów technicznych, jak i zagadnień ekonomicznych oraz prawnych.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie tytułu doktora, magistra lub inżyniera w latach 2013-2014 oraz nadesłanie obronionej pracy dyplomowej w terminie od 17 lutego do 30 października 2014 roku.


Oceny prac dokona Rada Naukowa powołana przez Zarząd ENEA Operator. Wyłoni ona autora najlepszej pracy oraz przyzna dwa wyróżnienia. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7000 zł, a autorzy  dwóch wyróżnionych prac po 3000 zł. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca roku 2014.


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl.