Miasto Poznań organizuje XI edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych. Do wygrania są 3 równorzędne nagrody w wysokości 6000 zł w kategorii prac doktorskich oraz 3 równorzędne nagrody w wysokości 3000 zł w kategorii prac magisterskich.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2013-2014. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 266 do 15 listopada 2014 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.