Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie III edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych /ang. market conducts/ jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego /ang. prudential issues/, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje: https://www.rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs/III_edycja_Konkursu_o_Nagrode_Rzecznika_Finansowego_za_najlepsza_prace_doktorska__magisterska_i_licencjacka_z_zakresu_oc__22921