Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja), doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych. Termin składania prac został wydłużony do 30 czerwca 2018 r.


Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi.


Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali tytuł magistra, stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 

 

Więcej informacji na stronie NBP