Konkurs dla studentów na spot/film wraz z hasłem promującym działania przeciw marnotrawieniu żywności.
Mając na względzie propagowanie idei ograniczania marnotrawienia żywności i podejmowanie konkretnych działań zmniejszających to zjawisko oraz w związku z realizacją Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich studentów uczelni wyższych mających swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie na spot/film wraz z hasłem promującym.

Konkurs ten organizowany jest w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, a jego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej studentów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności, jej marnowania, jak i zwracanie uwagi
na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań, a także rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

Konkurs polega na wykonaniu krótkiego spotu/filmu wraz z hasłem promującym działania ograniczające marnotrawienie żywności.

Kapituła Konkursu dokona wyboru najlepszych prac przyznając tym samym I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe.

Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca 2019 r.

Informacje o Konkursie udzielają:

Weronika Sierżant-Bekasiak – weronika.sierzant@umww.pl, tel. 61 626 6535

Edyta Ochowiak – edyta.ochowiak@umww.pl, tel. 61 626 6506

Więcej o samym projekcie: https://www.umww.pl/projekt-ecowaste4food