Wydział Ekonomiczny OECD wraz z Komisją Europejską zachęcają do ubiegania się o stypendia indywidualne w ramach programu KE „Maria Skłodowska-Curie Action - MCSA”. Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe są skierowane do naukowców chcących rozwijać badania w następujących obszarach:
  • Produktywność sektora publicznego;
  • Digitalizacja, nietypowe formy zatrudnienia a produktywność;
  • Długookresowe skutki Brexitu;
  • Podejście makroekonomiczne i metodologia DSGE (Dynamiczne stochastyczne modelowanie równowagi ogólnej);
  • Polityki rodzinne.
Aplikacje należy składać do Wydziału Ekonomicznego OECD do 2 czerwca 2017 r.

Stypendium stwarza okazję badaczom do wzbogacenia kariery w międzynarodowym środowisku. Misją OECD jest promowanie polityk, które podnoszą dobrobyt gospodarczy
i warunki społeczne na całym świecie. Wydział Ekonomiczny OECD formułuje rekomendacje mające na celu poprawę wyników gospodarczych w państwach członkowskich i wybranych państwach trzecich.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:
2017 Marie Sklodowska-Curie Action Individual Fellowships