W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”. W Konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy nie ukończyli 26 lat.

Kapitule Konkursu przewodniczyć będzie tradycyjnie prof. Leszek Balcerowicz. Osobą odpowiedzialną za organizację prac Kapituły jest prof. Andrzej Kondratowicz. Pozostali członkowie Kapituły to: prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Krystyna Bobińska, prof. Henryk Ćwikliński, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Kwaśnicki, prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Paweł Szwarcbach, dr Jerzy Thieme, dr Janusz Rowiński, prof. Andrzej Rzońca, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Bohdan Wyżnikiewicz.

Etap przesyłania prac konkursowych rozpocznie się 1 września 2017 r. i potrwa do 22 października 2017 r. Gala finałowa KME 2017 odbędzie się w połowie grudnia 2017 r.
Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne (w wysokości 6, 4 i 3 tys. zł) oraz nagrody rzeczowe i upominki od partnerów Konkursu.