Konkursy

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Spedycja-transport-CŁO

"Bezpieczeństwo w transporcie drogowym"

Studium Celne w Białej Podlaskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników oraz Izbą Celną w Białej Podlaskiej po raz siódmy organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Spedycja – Transport – Cło. Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest: „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym”.


Inicjatywa ma charakter ogólnopolski. W skład Rady Głównej oraz Jury Olimpiady wchodzą m. in. przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Izb Celnych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników.


Celem Olimpiady jest promocja dynamicznie rozwijającego się działu gospodarki narodowej, jakim jest transport poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz nowoczesnych form przekazywania danych.


Patronatem honorowym Olimpiadę objęli Pan Janusz Piechociński Wicepremier Minister Gospodarki, Pan Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jacek Kapica Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef Służby Celnej, Pan Janusz Łacny Prezydent Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), Pan Bogusław Liberadzki Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Tomasz Połeć Główny Inspektor Transportu Drogowego, Pan Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pan Andrzej Czapski Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski. Uroczystość nagrodzenia laureatów Olimpiady odbędzie się w formie imprezy towarzyszącej XIV-mu Zjazdu Przewoźników Polskich, na 13 czerwca 2014 r. w miejscowości Janów Podlaski organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników.


Dla uczestników olimpiady organizatorzy przygotowali cenne nagrody pieniężne i rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat wystawiony przez organizatorów poświadczający uczestnictwo w Olimpiadzie.


Zasady uczestnictwa wraz z pytaniami do pierwszego etapu znajdują się stronach internetowych www.rectus.edu.pl ; www.interwizja.edu.pl.


Pliki do pobrania