W dniu 1 grudnia zainaugurowana została 7. edycja Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka" organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Statystyczne i Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Projekt edukacyjny objęty jest honorowym patronatem prof. dr. hab. Janusza Witkowskiego – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego oraz Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych do poszerzenia wiedzy z zakresu źródeł i metod pozyskiwania danych oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej, a także upowszechnianie wiedzy o działalności badawczo-naukowej oraz ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się opublikowaniem zadań konkursowych 1 grudnia br. na stronie Internetowej http://stat.gov.pl/pts/konkurs/ i zakończy ogłoszeniem wyników najpóźniej do 10 kwietnia 2015 r.

Informujemy, że Komisja Konkursowa zaprosiła do drugiego, finałowego etapu Konkursu osiem zespołów, które zdobyły w pierwszym etapie co najmniej 40 punktów. Lista zakwalifikowanych zespołów dostępna jest pod adresem: http://stat.gov.pl/pts/konkurs/

Nagranie z przeprowadzonej lekcji należy przesłać na adres konkurs_poz@stat.gov.pl do 27 marca br.

Informujemy, że Organizatorzy mogą udzielić pomocy technicznej w rejestracji materiału. W celu skorzystania z pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem Konkursu (telefon: 61 2798 325, e-mail: konkurs_poz@stat.gov.pl)

Konkurs zakończy się ogłoszeniem wyników, najpóźniej do 10 kwietnia 2015 r.

WYNIKI KONKURSU dostępne są w plikach do pobrania!