Konkursy

Wielkopolski Konkurs ''Statystyka mnie dotyka''


9. edycja Konkursu rozpoczęta

2 października 2017 r. ruszyła 9. edycja Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka".

Szukajcie zadania konkursowego w zakładce ZADANIA.

Nagrodzeni zostaną indywidualnie wszyscy członkowie trzech najlepszych zespołów.

Lista nagród:

I miejsce – LAPTOP
II miejsce – TABLET
III miejsce – CZYTNIK E-BOOK

Szkoły, z których pochodzą zwycięskie zespoły, otrzymają wydawnictwa GUS i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Do każdej nagrody rzeczowej, której wartość przekracza kwotę 760 zł, laureaci otrzymają nagrodę pieniężną, w kwocie umożliwiającej pokrycie kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanej nagrody. Zaliczka na ten podatek będzie potrącona przez Organizatora – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:
  • Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski,
  • Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorzy