Rozpoczynamy 10 jubileuszową edycję Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka"!


Jesteś uczniem wielkopolskiej szkoły ponadgimnazjalnej?
Chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu źródeł pozyskiwania danych statystycznych oraz analizy i prezentacji danych?
Chcesz wygrać cenne nagrody?

Ten Konkurs jest dla Ciebie!Wejdź na stronę: http://stat.gov.pl/pts_konkurs/konkurs/index.html


Zadaniem konkursowym w I etapie będzie przygotowanie plakatu opisującego, z wykorzystaniem danych statystycznych, jeden z trzech wskazanych tematów.  II etap Konkursu polegał będzie na  publicznym zaprezentowaniu opracowanego zagadnienia.


Nagrodzone zostaną trzy zespoły, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne.

 

Nagradzani są indywidualnie wszyscy członkowie trzech najlepszych zespołów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy