Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2021/2022, odbywa się w budynkach Uczelni. 
Uczelnia zastrzega sobie prawo prowadzenia części lub wszystkich zajęć hybrydowo, lub zdalnie w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, lub zmiany wytycznych, zaleceń, czy nakazów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzenia studiów.

Szczegółowe regulacje - kafelek "Organizacja kształcenia - zarządzenia, komunikaty".