Uczymy już od 35 001 dni
Semestralne plany zajęć

Kierunek prawno-ekonomiczny (zajęcia realizowane na UAM-ie)

Plany zajęć realizowanych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są publikowane na stronie UAM-u. 
Link do strony zostanie podany na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.