Zarządzeniem nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14 października 2016 powołano Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Katarzynę Lis oraz określono podstawowe zadania Pełnomocnika.


Na podstawie Zarządzenia nr 71/2014 Rektora zostało utworzone Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Działalnością BON kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Do podstawowych zadań Biura należy podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej lub utrudniających kształcenie się.


Zakres zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych reguluje Zarządzenie nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14 października 2016 roku. 

Więcej w zakładce O ZON