Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozwija ofertę studiów anglojęzycznych i odnotowuje dynamiczne przyrosty liczby studentów, kształcących się w ramach tej oferty.
Na studia anglojęzyczne na rok akademicki 2017/2018 przyjęliśmy łącznie 105 obcokrajowców z 45 krajów. Grono studentów UEP zasilili przedstawiciele prawie wszystkich kontynentów.

W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich UEP uczestniczyć będą m.in. obywatele Nepalu, Chin, Singapuru, Iranu, Libanu, Szwecji, Norwegii, Belgii, Niemiec, USA, Australii, Meksyku, Tunezji, Egiptu, Zimbabwe oraz Gruzji.

Na wszystkich latach studiów uczy się łącznie 185 obcokrajowców. Tegoroczny wynik rekrutacji jest dowodem na progres w realizacji celu umiędzynarodowienia UEP.
Obecnie oferujemy 4 kierunki anglojęzyczne: Finance (kierunek międzywydziałowy realizowany przez WZ i WE), Financial Engineering (WIGE), Product & Process Management (WT) oraz Innovation Management (WZ). 
Prowadzimy również 2 anglojęzyczne specjalności w ramach polskojęzycznych kierunków - International Management on Emerging Markets (WGM) i International Business (WIGE).