SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW - TRANSEKONOMIK 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał umowy o mobilności studentów (Transekonomik), na mocy których studenci będą mogli odbyć semestr studiów w innej publicznej uczelni ekonomicznej: 
  • Szkole Głównej Handlowej
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
  • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Z programu wymian mogą skorzystać studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia (na studiach II stopnia - po pierwszym semestrze).

Z ramienia Parlamentu Studenckiego informacji na temat programu udziela  Zuzanna Wawrzyniak     zuzanna.wawrzyniak.98@gmail.com