Tutoring rozwojowy:

  • kariera,
  • rozwój własny,
  • cele zawodowe jak i osobiste.

Tutoring naukowy:

  • współczesna rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
  • szeroko pojęty audyt,
  • zarządzanie przez rachunkowość,
  • green accounting i green controlling,
  • accountability in accounting.