Uczymy już od 34 961 dni
Studenci

Ubezpieczenia zdrowotne

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

Studenci i doktoranci UEP posiadają prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię  - według zasad podanych w załączniku Informacja o zasadach  ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgłoszenia można dokonać na Wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Osoby zainteresowane objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym - w obecnej sytuacji - proszone są o złożenie wniosku w Uczelni - zalecane jest przesyłanie wniosków za pośrednictwem poczty na adres :
Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych BOS, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: zss.bos@ue.poznan.pl