Studenci

Ubezpieczenia zdrowotne

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów na UEP

Studenci i doktoranci UEP posiadają prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię  - według zasad podanych w załączniku Informacja o zasadach  ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgłoszenia można dokonać na Wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Osoby zainteresowane objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zgłaszać się do:
Działu Spraw Studenckich, budynek B pokój 223, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 61 8569570, e-mail: dss@ue.poznan.pl