Studenci

Ubezpieczenia zdrowotne

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

Studenci i doktoranci UEP posiadają prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię  - według zasad podanych w załączniku Informacja o zasadach  ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgłoszenia można dokonać na Wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Osoby zainteresowane objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zgłaszać się do:
Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych BOS, budynek B pokój 223, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 61 8569570, e-mail: zss.bos@ue.poznan.pl