Student, wypełniając wniosek o stypendium sam określa, do jakiego banku pieniądze mają zostać przelane.