Zwiększenie może otrzymać student studiów stacjonarnych, który zamieszkuje w domu studenckim lub np. wynajmuje kwaterę. Przyznawane jest tylko tym osobom, które otrzymują stypendium socjalne.