Opłatę należy wnieść do 20-go każdego miesiąca. Płacić można na pobliskiej poczcie lub przelewem z rachunku bankowego (przelew jednorazowy, stałe zlecenie).