Przy obsadzaniu pokoi uwzględniane są preferencje studenta zasady na panelu eAkadeik. W przypadku ich braku, student zdany jest na przypadek. Nie oznacza to jednak braku możliwości zmiany zakwaterowania w późniejszym czasie (w miarę możliwości lokalowych).
www.eAkademik.ue.poznan.pl