Posiadanie kitla jest konieczne. Bez niego student nie zostanie wpuszczony do laboratorium.