1.      Obowiązuje kitel i okulary ochronne.

2.      Na stole laboratoryjnym znajdują się tylko rzeczy niezbędne do pracy.

3.      Podczas wykonywania ćwiczeń nie wolno oddalać się od stanowiska pracy.

4.      Ćwiczenia rozpoczyna się wyłącznie za zgodą prowadzącego.

5.      Odczynniki żrące używa się pod dygestorium.

6.      Substancje szkodliwe wylewa się do odpowiednich pojemników, nie do zlewu.

7.      Należy unikać kontaktu odczynników ze skórą.


Szczegóły, opisane w regulaminie pracowni, zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach laboratoryjnych.