Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oferuje możliwości realizacji praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+, zarówno studentom jak i absolwentom UEP. Są to kilkumiesięczne wyjazdy do przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach biorących udział w programie Erasmus+.