Wykaz dokumentów i niezbędne informacje związane z wyjazdem na studia do uczelni partnerskich znajdują się na stronie