Student UEP najwcześniej na II roku studiów pierwszego stopnia może wyjechać na studia za granicę. Wówczas - będąc już na I roku - musi wziąć udział w kwalifikacji.Nie można wyjeżdżać na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia.

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą proponuje wyjazdy:

·         do uczelni partnerskich, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy bilateralne – wyjazd bez stypendium. Więcej informacji TU

·         w ramach programu Erasmus – wyjazd na studia i praktyki – wyjazdy z dofinasowaniem. Więcej informacji TU