W przypadku zagubienia, kradzieży lub innego nieszczęśliwego zbiegu okoliczności utraty legitymacji należy zgłosić ten fakt w Dziekanacie oraz złożyć podanie do Prodziekana ds. Studenckich o zgodę na wystawienie duplikatu legitymacji. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty za duplikat. Czas wystawiania duplikatu regulaminowo trwa od dwóch do czterech tygodni.