Grupy Dziekańskie tworzone są na podstawie deklaracji językowej składanej przez kandydatów podczas rekrutacji. Generalnie Grupy Dziekańskiej nie można zmieniać. W przypadku istotnych ku temu powodów, decyzję podejmuje Dziekan ds. Studenckich na konkretnym wydziale.