W celu usprawnienia procesu dydaktycznego powołuje się spośród nauczycieli akademickich opiekunów grup studenckich. Zadaniem ich jest udzielanie stałej i wszechstronnej pomocy w studiowaniu i rozwoju studentów. Osoby te od pierwszych dni pomogą we wdrażaniu do toku studiów oraz życia w Uczelni. W razie problemów w czasie semestru można zgłaszać się do Opiekuna Grupy z prośbą o pomoc.