Wykazy obowiązkowej i zalecanej literatury według przedmiotów i wykładowców znaleźć  można w bazie Lektury dostępnej na stronie Biblioteki Głównej lub bezpośrednio na stronie internetowej

O wymaganych i preferowanych podręcznikach powiedzą też wykładowcy na zajęciach organizacyjnych.