–        Przekazywaniem studentom i absolwentom ofert: pracy, staży, praktyk poprzez tablice ścienne na terenie Uczelni, stronę internetową UEP - praca i praktyka oraz Informatorium Biura

–        Udostępnianiem studentom i absolwentom materiałów promocyjnych firm: plakaty, gadżety, katalogi, foldery, formularze aplikacyjne itd.

–        Doradztwem zawodowe indywidualne i grupowe

–        Organizowaniem szkoleń z tworzenia dokumentów aplikacyjnych

–        Organizowaniem warsztatów z zakresu kształtowania kariery zawodowej (np. z umiejętności miękkich we współpracy z pracodawcami)

–        Organizacją targów pracy

–        Pomocą w zakresie realizowania praktyk nieobowiązkowych.

–        Informowaniem studentów o stażach dofinansowanych z Unii Europejskiej

–        Budowaniem relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

–        Organizowaniem kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni

–        Zamieszczaniem informacji o programach stażowych, praktykach i rekrutacjach w na fanpagu biura karier i relacji z absolwentami oraz stronie internetowej Uczelni

–        Organizowaniem spotkań rekrutacyjno-informacyjnych dla studentów i absolwentów UEP dotyczących możliwości pracy w firmie.


kontakt:

Biuro karier i relacji z absolwentami

Gmach główny

p.216 II piętro

tel. 61 856 91 92

e-mail: bk@ue.poznan.pl


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

www.facebook.com/BiuroKarieriRelacjizAbsolwentamiUEP

https://www.linkedin.com/edu/school?trk=tyah&trkInfo=tas%3Auniwersytet+Ekonomiczny+w+Poznaniu%2Cidx%3A2-1-2&id=15905

http://www.goldenline.pl/uczelnie/ue-poznan/