Tak. Można rozpocząć dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra.