Postanowiłem wymyślić baśń dla dzieci. Zacząłem od tego, aby przemyśleć jej temat. Zamyśliłem się głęboko nad tym. Pomyślałem, że trzeba uwzględnić kilka okoliczności. A więc trzeba się namyślić nad wiekiem dzieci, dla których będzie ta baśń. Obmyśliwałem szczegółowo, jakie dzieci mogą być nią zainteresowane. Ale trzeba było jeszcze do końca domyśleć kilka dodatkowych okoliczności. Przede wszystkim musi być ona taka, abym się później nie odmyślił, że może nie było warto. Tekst dla dzieci może być zmyślony, ale aby był interesujący, musi mieć zmyślny temat. Wreszcie okazało się, że mam pomysł. Nie będzie to baśń, tylko kolejna opowieść o koszmarnym bezmyślnym, a przy tym niewiarygodnie pomysłowym, Karolku. Byłem z siebie dumny, że udało mi się pomyślnie zakończyć. Zacząłem przemyśliwać nad tym, kto by tę opowieść wydał. W dzisiejszych czasach to też wymaga głębokiego namysłu.

Resztę czuły słuchacz w duszy swej dośpiewa. (A. Mickiewicz).

A śpiewając, niech skorzysta z poniższego słowniczka. Umieściłem w nim wiele czasowników  o myśleniu. Niektóre (oznaczone*) są spoza słowników, ale możliwe i używane. Zachęcam przy tym do myślenia: niektóre czasowniki mają znaczenie dokonane, a niektóre niedokonane, niektóre nazywają czynność jednokrotną, a inne – wielokrotną. Jedne mają tylko czas przyszły, a inne tylko teraźniejszy. Trudne? Ale za to jakie precyzyjne!

 

domyślać się – domyślam się

domyśleć – domyślę

domyślić się – domyślę się

namyślać się – namyślam się

namyślić się – namyślę się

obmyślać – obmyślam

obmyślić – obmyślę

obmyśliwać – obmyśliwam

*odmyślać się – odmyślam się

*odmyślić się – odmyślę się

pomyśleć – pomyślę

pozamyślać – pozamyślam

przemyśleć – przemyślę

przemyśliwać – przemyśliwam

wymyślać – wymyślam

wymyślić – wymyślę

zamyślić (się) – zamyślę (się)

zmyślać - zmyślam

 

prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Członek Rady Języka Polskiego

przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk