Zajęcia otwarte to forum dialogu przedstawicieli biznesu, administracji i innych instytucji ze studentami - młodymi dorosłymi, którzy dosłownie "za chwilę" zaczną wpływać na ich kształt i jednocześnie staną się częścią tworzonego przez te podmioty środowiska. 

Już od kilkunastu lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) jest gospodarzem tego forum upatrując w tym szansy na wzajemne poznanie, zrozumienie i zbudowanie relacji dla wszystkich uczestniczących w nim stron.

Na zajęcia uczęszczają przede wszystkim studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia, głównie UEP, ale też innych uczelni. Zasadniczą grupę wykładowców stanowi kadra zarządzająca renomowanych firm zrzeszonych w Klubie Partnera UEP, a także nasi goście specjalni.

Zajęcia są otwarte również dla innych podmiotów, zwłaszcza dla partnerów Studenckich Kół Naukowych działających na UEP. Propozycje organizacji wykładów otwartych należy kierować do Koordynatora Zajęć Otwartych.