Studenci III roku studiów licencjackich

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na 15 wybranych przez studenta wykładach. Dla wykładów offline obecność potwierdzona jest otrzymaniem specjalnej karteczki. Dla wykładów online jest to wydruk z fanpage fb UEP ukazujący wybór opcji "Wezmę udział" danego wydarzenia oraz w zależności od platformy, na której przeprowadzony był sam wykład:

- wydruku z fanpage fb UEP potwierdzający zgłoszenie merytorycznego komentarza,
- wpisanie numeru indeksu do ankiety przeprowadzonej na innych platformach (ankietę dostarczą organizatorzy wydarzenia, więc w praktyce w tym przypadku student nie przedstawia żadnego wydruku).

Drugim warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie w formie pisemnej sprawozdania z tych zajęć zgodnie ze wzorem umieszczonym w zakładce "Jak zaliczyć przedmiot".

Dokumenty należy pozostawić w kopercie na nazwisko dr. Bartosza Deszczyńskiego w sekretariacie Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, pok. 118 budynek główny, lub na recepcji budynku głównego lub też wysłać pocztą na adres UEP z dopiskiem dr. Bartosz Deszczyński - wykłady otwarte. Można je również przesłać mailowo na adres: bartosz.deszczynski@ue.poznan.pl spełniając poniższe warunki:
- mail jest podpisany z imienia i nazwiska,
- mail zawiera jeden zbiorczy dokument PDF mieszczący wszystkie sprawozdania podpisane imieniem i naziwskiem wraz z podaniem numeru indeksu oraz kierunku i specjalności studiów,
- mail zawiera skany obu stron karteczek umieszczonych w jednym dokumencie PDF, a każda z karteczek jest podpisana NIEZMAZYWALNYM DŁUGOPISEM imieniem i nazwiskiem studenta,
- mail zawiera zbiorczy dokument PDF z printscreenami dokumentującymi uczestnictwo i aktywność podczas wykładów online.
- pliki PDF mają nadane nazwy zgodnie ze wzorem: nazwisko_numer indeksu_sprawozdania, nazwisko_numer indeksu_karteczki, nazwisko_numer indeksu_online.

Pozostali studenci
Zaliczenie końcowe (dla studentów II roku studiów magisterskich) lub też zaliczenie wykładów na poczet zaliczenia końcowego dla pozostałych z Was odbywa się na podstawie testu na platformie moodle. Termin zostanie ustalony po przeprowadzeniu ostatniego wykładu otwartego w semestrze.