Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można otrzymać z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Podstawą ubiegania się o stypendium specjalne jest wniosek z załączonym aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności doktoranta, w oryginale lub poświadczonej kopii (przez organ wydający orzeczenie lub przez Uczelnię).