Zachęcamy do zawierania ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2018/2019,
które w razie wypadku zapewnia wypłatę odszkodowania.
Ubezpieczenie działa na obszarze całego świata,
przez 24 h na dobę i jest ważne przez cały rok
(od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku)
w czasie zajęć na uczelni, praktyk studenckich, w drodze na uczelnię,
do domu, podczas aktywności sportowej, podróży itp.

Za roczną składkę 40 zł otrzymujemy ubezpieczenie na sumę 28.000 zł.

Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane będą do 30.11.2018 roku tylko
i wyłącznie w formie elektronicznej na platformie e-nnw.pl .

Tam również zawarte są szczegóły umowy ubezpieczenia.
W wyniku przetargu ubezpieczycielem jest firma Interrisk TU SA.

Ważne!

Ubezpieczenie działa od 1 października 2018 pod warunkiem opłacenia składki do 30 listopada 2018. Po tym terminie ochrona będzie działać od dnia następnego po opłaceniu składki.

Zapraszamy do jak najszybszego zawarcia ubezpieczenia!