Przewodniczący UKW
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. UEP


Członkowie
 1. dr  hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP
 2. dr hab. Józefa Monika Gryko
 3. dr hab. Krzysztof Łyskawa
 4. dr hab. Hanna Pondel, prof. UEP
 5. dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, prof. UEP
 6. dr hab. Justyna Rój, prof. UEP
 7. dr hab. Katarzyna Świerczyńska, prof. UEP
 8. dr hab. Szymon Truskolaski, prof. UEP
 9. dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska
 10.  dr Michał Borychowski
 11.  dr Agnieszka Sobiech
 12.  mgr inż. Przemysław Grzeszczak
 13.  mgr Jolanta Szydłowska
 14.  Szymon Sekulak (przedstawiciel Samorządu Studentów UEP)
 15.  mgr Dawid Banaś (przedstawiciel Samorządu Doktorantów UEP)
 16.  mgr Lilianna Czerwińska (przedstawiciel ZNP na UEP)
 17.  dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. UEP (przedstawiciel KU NSZZ Solidarność)