Konferencje krajowe

Cykliczne

 • Ogólnopolska konferencja Katedr Finansowych organizowana corocznie przez uczelnie ekonomiczne w Polsce
 • Ogólnopolska konferencja "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" organizowana co 2 lata przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Konferencja "Zarządzanie Finansami" organizowana corocznie przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Konferencja Naukowa z problematyki "Rynku Finansowego" organizowana corocznie przez Katedrę Bankowości z UMCS w Lublinie
 • Konferencja z cyklu "Ekonomia i Prawo" organizowana co 2 lata przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu

Inne

 • Konferencja naukowa pt.: „Pieniądz, Polityka Gospodarcza a Wzrost Gospodarczy”, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości, Politechnika Radomska, Radom 27-28.06.2011
 • Młodzieżowa Sesja Popularnonaukowa pt.: „Moje pieniądze i ja”, zorganizowana z okazji Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości przez Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu, w dniu 28.04.2011
 • Wykład prof. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiejdla słuchaczy Studiów Doktoranckich UE Katowice, pt.: "Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej", 17.02.2011
 • Wykład prof. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej dla słuchaczy Studiów Doktoranckich UE Katowice, pt.: "Modele DSGE w prognozowaniu polityki pieniężnej", 17.03.2011
 • Wykład prof. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej dla habilitantów UEP pt.: "Podstawy metodologiczne pracy habilitacyjnej, cześć II", 14.01.2011
 • Wykład prof. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej dla habilitantów UEP pt.: "Podstawy metodologiczne pracy habilitacyjnej, cześć I", 15.10.2010
 • Udział w Seminarium Naukowym pt.: „Ryzyko w finansach i bankowości”  w WSB Poznań,18.05.2010
 • Konferencja Katedry Teorii i Historii Ekonomii pt.: „Ekonomia – wczoraj, dziś i jutro”, UEP Poznań, 16-17.09.2010
 • Konferencja naukowa Katedry Ekonomii Ekologicznej pt.: „Zrównoważony rozwój a kryzys globalny”, UE Wrocław, Wrocław, 21-22.09.2010
 • I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt.: „Współczesna gospodarka – wyznania, dylematy, perspektywy rozwoju”, Katowice, 21.10.2010
 • Konferencja naukowa pt.: „Polityka Gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego”, Warszawa, 08.12.2010
 • Bankowość w Unii Europejskiej – Szanse i zagrożenia, Seminarium Naukowe SGH połączone z Jubileuszem 80-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Władysława Leopolda Jaworskiego,  Warszawa, 17.09.2009

 

Konferencje międzynarodowe

Cykliczne

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy", organizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Bankowości wraz z Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej
 • Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami z cyklu "Czas na pieniądz" (Money talks), organizowana co roku przez Zakład Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Euroconference, organizowana co roku przez The Society for the Study of Emerging Markets (SSEM)
 • IMDA World Business Congress, organizowana co roku przez International Management Development Association
 • Global Finance Conference, organizowana co roku przez Gloal Finance Association

Inne

 • 7th International Conference of the “Réseau PGV”/ conselho ed. Eduardo de Sousa Ferreira – XVI° Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV Prague, Praga Czechy, 9 - 10.09. 2010
 • XIII Conférence Internationale du réseau PGV, Lizbona, Portugalia, 20-21.09.2007
 • 8th EACES Conference, Belgrad, 23-25.09.2004
 • 27thCIRET Conference of Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators, Warszawa, 15-18.09.2004, przewodniczenie sesji “CLI-New Indicators” przez prof. dr hab. W. Przybylską - Kapuścińską
 • 8th International Conference of the “Réseau PGV”, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja, 19-20.09.2002
 • Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa – UAL, Lisbona, 26-30.09.2001
 • Konferencja Międzynarodowa "Macromodels’99", zorganizowana przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Rydzyna, 1-3.12.1999
 • V Mię­dzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej pt. "Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej – etnocentryzm czy globalizacja",  zorganizowana przez AE Katowice, Ustronie k/Wisły, 23-25.09.1999,
 • Konferencja Międzynarodowa pt.: "Central European Orientations of the 90’s", Adam Mickiewicz University of Poznań/Poland, Poznań, 21-23.10.1998
 • XXIII Konferencja Międzynarodowa pt.: "Ciret", Helsinki (Finlandia), 31.07 – 2.08.1997
 • Konferencja Międzynarodowa "L’organisation du développement territorial dans les pays en transition", zorganizowana przez Université Pierre Mendés – France, Grenoble, Francja,  28-29.05.1997V międzynarodowa konferencja ISSEI pt. "European Identity at the Millenium", zorganizowana przez University of Humanist Studies – Utrecht,  Utrecht (Holandia), 19-24.08.1996
 • Międzynarodowa konferencja pt.: "Uwarunkowania tworzenia się środowisk przedsiębiorczości i innowacji w regionie" , zorganizowana przez Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ oraz Université Paul Valéry w Montpellier we Francji, Łódź, 8-9.11.1996