Instrukcje obsługi przygotowane przez Centrum Informatyki.