Konkursy

Dialog

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Dialog. 

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania programu:20 mln zł/rok. 
Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

W przypadku zainteresowania konkursem uprzejmie proszę o kontakt z BPF, pomożemy przygotować aplikację.


Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html