Aby uczcić rocznicę 85-lecia naszej Uczelni w 2011 roku ZNP na UEP dedcyzją Zarządu zlecił wykonanie sztandaru związkowego.

Całkowity koszt wykonania sztandaru ze stojakiem, szarfami okolicznościowymi, pokrowcem ochronnym i drzewcem wyniósł 8560 zł. Z dobrowolnych składek naszych Członków w liczbie 78 osób na ten cel wpłynęło 5695 zł. Pozostałą kwotę (2865 zł) zapłacono ze składek członkowskich.

Wszystkim Członkom naszego Związku, którzy wpłacili dodatkowe składki, serdecznie dziękujemy.

Sztandar ZNP na UEP uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011.