mgr inż.  Przemysław Grzeszczak

e-mail: przemyslaw.grzeszczak@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI

stanowisko: Dyrektor

miejsce: Budynek A, piętro II, p. 204

telefon: 61-856-92-71

fax: 61-852-15-57

PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

stanowisko: Administrator Systemu Teleinformatycznego - wydzielonego stanowiska komputerowego

miejsce: Budynek A, p. 202A

telefon: 61-856-92-71                                    

 

Zespół do spraw wsparcia użytkowników:

Joanna Smolarek                                               

e-mail: joanna.smolarek@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

 stanowisko: referent administracyjny

miejsce: Budynek A, II piętro, p. 203

telefon: 61-856-92-74

 

inż.  Paweł Kubasiński

e-mail: pawel.kubasinski@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników   

stanowisko: technik-administrator systemów

miejsce: Budynek A, II piętro, p. 201

telefon: 61 856-93-18

 

Michał Kubiak

e-mail: michal.kubiak@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników   

stanowisko: technik-administrator systemów

miejsce: Budynek A, II piętro, p. 201

telefon: 61 856-93-18


Filip Koralewski

e-mail: filip.koralewski@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników   

stanowisko: technik-administrator systemów

miejsce: Budynek A, II piętro, p. 201

telefon: 61 856-93-18

 

Michał Krawczyk (1/2 etatu)

 e-mail: michal.krawczyk@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: specjalista do spraw informatyki

miejsce: Budynek A, piętro  II, p. 203   

telefon: 61-856-92-74                                    

 

Jan Walter

e-mail: j.walter@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: Specjalista do spraw administracyjnych

miejsce: Pawilon, parter, p. 3

telefon: 61-856-95-94

                                                                                 

Tomasz Bartkowiak

e-mail: tomasz.bartkowiak@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: Specjalista do spraw administracyjnych

miejsce: Pawilon, parter, p. 3

telefon: 61-856-95-94

fax: 61-856-95-94

 

mgr Artur Żurek e-mail:

artur.zurek@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: Specjalista do spraw administracyjnych

miejsce: Pawilon, p. 4

telefon: 61-856-95-54                                    

 

mgr inż. Adrian Kobielski

e-mail: adrian.kobielski@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: Specjalista do spraw administracyjnych

miejsce: Pawilon, p. 7

telefon:  61-856-94-98

  

mgr Marzena Woltyńska

e-mail: marzena.woltynska@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: Starszy referent administracyjny

miejsce: Pawilon, p. 7

telefon:  61-856-94-98

                                                                                  

Łukasz Nowicki

 e-mail: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: specjalista do spraw administracyjnych

miejsce: Pawilon, parter, p. 8

telefon: 61-856-95-90, 61-856-94-96


Krzysztof Stawicki

 e-mail: krzysztof.stawicki@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw wsparcia użytkowników

stanowisko: Starszy referent administracyjny

miejsce: Pawilon, parter, p. 8

telefon: 61-856-95-90, 61-856-94-96
Zespół do spraw infrastruktury IT:

lic.  Łukasz Sosnowski

e-mail: lukasz.sosnowski@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw infrastruktury IT

stanowisko: specjalista do spraw informatyki - koordynator

miejsce: Budynek A,  II piętro, p. 205

telefon: 61-856-92-84

                                                                               

dr Konstanty Haniewicz

e-mail: konstanty.haniewicz@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw infrastruktury IT

stanowisko: specjalista do spraw informatyki - administrator serwerów

miejsce: Budynek A, piętro II, p. 205

telefon: 61-856-92-85

 

Marcin Blachowski

e-mail: marcin.blachowski@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw infrastruktury IT

stanowisko: samodzielny technik do spraw sieci komputerowej

miejsce: Budynek A, p. 205

telefon: 61-856-92-86

 

Przemysław Trochowski

 e-mail: przemyslaw.trochowski@ue.poznan.pl

CENTRUM INFORMATYKI - Zespół do spraw infrastruktury IT

stanowisko: Specjalista do spraw informatyki-administrator sieci komputerowej

miejsce: Budynek A, II piętro, p. 209

telefon: 61-639-27-41       

                           

Zespół do spraw oprogramowania:

mgr inż. Piotr Wojcieszyn

 e-mail: piotr.wojcieszyn@ue.poznan.pl

stanowisko: Zastępca dyrektora - koordynator zespołu

miejsce: Budynek A, piętro II,  p. 209

telefon: 61-856-92-72                                    

 

mgr inż. Włodzimierz Podsiadłowski

 e-mail: wlodzimierz.podsiadlowski@ue.poznan.pl

stanowisko: specjalista do spraw informatyki

miejsce: Budynek A, piętro II p. 208 telefon: 61-856-93-35       

    

 lic.  Patryk Olejniczak

e-mail: patryk.olejniczak@ue.poznan.pl

stanowisko:  technik - programista

miejsce: Budynek A, piętro II , p. 208 

telefon: 61-856-93-35

 

mgr inż.  Tomasz Krokosz

e-mail: tomasz.krokosz@uepoznan.pl 

stanowisko: starszy technik – programista

miejsce: Budynek A, II piętro, p. 208,

telefon: 61-856-93-35

 

mgr  Witold Gedymin

 e-mail: witold.gedymin@ue.poznan.pl

stanowisko: starszy specjalista do spraw informatyki - programista

miejsce: Budynek B, piętro II, p. 206

telefon: 61-856-92-83