Zespół Księgowości Finansowej

mgr Dorota Zaporowska
Koordynator zespołu Księgowości Finansowej 
tel. 61-856-94-09
Budynek B, p. 7

mgr Anna Skrobich
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-94-08
Budynek B, p. 10
 
mgr Violetta Guse
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-95-15
violetta.guse@ue.poznan.pl
Budynek B, p. 7

mgr Dorota Bolaczek
Referent administracyjny
tel. 61-856-94-11
Budynek B, p. 7
 
mgr Iwona Helak
Specjalista do spraw księgowości
tel. 61-856-91-21
Budynek B, p. 12

Renata Kutrzuba
Specjalista do spraw księgowości
tel. 61-856-91-21
Budynek B, p. 13

mgr Justyna Banaszkiewicz
Specjalista do spraw ekonomicznych
tel. 61-856-91-20
Budynek B, p. 13

mgr Joanna Jędrzejczak
Specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-91-22
Budynek B, p. 14

mgr Katarzyna Zastróżna
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-95-16
Budynek B, p. 14

Gabriela Jóźwik
Specjalista do spraw księgowości
tel. 61-856-91-20
gabriela.jozwik@ue.poznan.pl
Budynek B, parter, p. 13

Stanowisko do spraw windykacji

mgr Mariusz Jańczak
Specjalista ds. finansowych w zakresie windykacji
tel. 61-856-91-10
Budynek B, p. 17