Zespół Księgowości Projektowej


Zastępca Kierownika Działu Rachunkowości Finansowej, starszy specjalista do spraw administracyjnych – koordynator Zespołu Księgowości Projektowej

mgr Katarzyna Kuśmierczyk-Anioła

adres e-mail katarzyna.aniola@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-21

miejsce: Budynek B I piętro, p. 12

 

specjalista do spraw administracyjnych

Małgorzata Przybylska

adres e-mail malgorzata.przybylska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-21

miejsce: Budynek B I piętro, p. 12

 

Zespół Księgowości Finansowej


Kierownik Działu Rachunkowości Finansowej

mgr Dorota Zaporowska

adres e-mail dorota.zaporowska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-94-09

miejsce: Budynek B I piętro, p. 19

 

Starszy specjalista do spraw administracyjnych

mgr Anna Skrobich

adres e-mail anna.skrobich@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-94-08

miejsce: Budynek B I piętro, p. 18

 

Starszy specjalista do spraw administracyjnych

mgr Violetta Guse

adres e-mail violetta.guse@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-95-15

miejsce: Budynek B I piętro, p. 18

 

Specjalista do spraw administracyjnych

mgr Joanna Jędrzejczak

adres e-mail joanna.jedrzejczak@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-22

miejsce: Budynek B I piętro, p. 14

 

Starszy specjalista do spraw administracyjnych

mgr Katarzyna Zastróżna

adres e-mail katarzyna.zastrozna@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-95-16

miejsce: Budynek B I piętro, p. 14

 

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Magdalena Ostaszkiewicz

adres e-mail magdalena.ostaszkiewicz@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-20

miejsce: Budynek B I piętro, p. 13

 

Starszy referent administracyjny

mgr Sylwia Szczepańska

adres e-mail sylwia.szczepanska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-20

miejsce: Budynek B I piętro, p. 13

 

Referent administracyjny

mgr Weronika Krupa - Kośla

adres e-mail weronika.krupa@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-93-03

miejsce: Budynek B I piętro, p. 13

 

Specjalista ds. finansowych w zakresie windykacji

mgr Mariusz Jańczak

adres e-mail mariusz.janczak@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-10

miejsce: Budynek B I piętro, p. 17


Referent administracyjny
mgr Dorota Bolaczek
adres e-mail: dorota.bolaczek@ue.poznan.pl
nr tel. 061-856-94-11
miejsce: Budynek B I piętro, p. 18


">Specjalista do spraw administracyjnych

Krystyna Polacka-Hałasik

adres e-mail krystyna.polacka-halasik@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-93-02

miejsce: Budynek B I piętro, p. 21


Specjalista do spraw administracyjnych

mgr Ewelina Zjawińska

adres e-mail ewelina.zjawińska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-93-03

miejsce: Budynek B I piętro, p. 13


 

Zespół księgowości majątkowej


Starszy specjalista do spraw administracyjnych – koordynator Zespołu Księgowości Majątkowej

mgr Anna Brandyk

adres e-mail anna.brandyk@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-23

miejsce: Budynek B I piętro, p. 17

 

Specjalista do spraw administracyjnych

mgr Anna Marciniak

adres e-mail anna.marciniak@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-86

miejsce: Budynek B I piętro, p. 17