Zespół Budżetowania

mgr Elżbieta Rynkowska
Specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-91-30
Budynek B, p. 11

mgr  Paulina Biber
Starszy referent do spraw administracyjnych
tel. 61-856-91-29
Budynek B, p. 19

Zespół Controllingu

mgr Katarzyna Płotkowiak
Specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-95-32
Budynek B, p. 6

mgr Justyna Zakrzewska
Specjalista do spraw ekonomicznych
tel. 61-856-95-79
Budynek B, p. 6

mgr Marta Woźniak
Referent do spraw ekonomicznych
tel. 61-856-95-32
marta.wozniak@ue.poznan.pl
Budynek B, p. 6

mgr Ewa Górna
Specjalista do spraw ekonomicznych
tel. 61-856-95-32
Budynek B, p. 6