Kierownik Działu Rachunkowości Zarządczej:

 

mgr Justyna Walkowiak

adres e-mail: justyna.walkowiak@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-26

miejsce: Budynek B I piętro, p. 10

 

 

Zespół Budżetowania

 

mgr Elżbieta Rynkowska

adres e-mail: e.rynkowska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-30

miejsce: Budynek B, p. 11

 

mgr  Paulina Biber

adres e-mail: paulina.biber@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-91-29

miejsce: Budynek B, p. 11

 


Zespół Controllingu

 

mgr Ewa Górna

adres e-mail: ewa.klatkiewicz@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-95-32

miejsce: Budynek B, p. 6

 

mgr Katarzyna Płotkowiak

adres e-mail: katarzyna.plotkowiak@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-95-32

miejsce: Budynek B, p. 6

 

mgr Justyna Zakrzewska

adres e-mail: justyna.zakrzewska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-95-79

miejsce: Budynek B, p. 6