Kierownik Działu Zarządzania Domami Studenckimi
mgr Dorota Kubiaczyk
Tel. 61 639 27 38, kom. 504 299 474
Dom Studencki "Feniks", "Dewizka", "Atol"
ul. Dożynkowa 9F, 61-664  Poznań

Starszy Specjalista - koordynator Domu Studenckiego "Dewizka" 
mgr Magdalena Andrzejak
Tel. 61 639 27 39
Dom Studencki "Dewizka", "Feniks"
ul. Dożynkowa 9D, 61-664 Poznań

Starszy Specjalista - koordynator Domu Studenckiego Atol
mgr Anna Skrzypnik
Tel. 61 639 27 37, kom. 504 303 582. 
Dom Studencki "Atol", 
ul. Andrzejewskiego 11/17, 60-119 Poznań

Koordynator Domu Studenckiego "Feniks"
mgr Dorota Kubiaczyk
Tel. 61 639 27 38, kom. 504 299 474
Dom Studencki "Feniks",
ul. Dożynkowa 9F, 61-664  Poznań

Portierzy Domu Studenckiego "Dewizka":
Danuta Orlik
Beata Kwiecińska
Marzena Bartkowiak
Sławomir Skowroński
Ewa Twardowska
Maciej Łoś  
Tel. 61 820 04 11, 61 820 10 92
ul. Dożynkowa 9D, 61-664 Poznań

Portierzy Domu Studenckiego "Feniks":
Magdalena Sęk
Halina Koźlik
Elżbieta Drop
Dariusz Ośmiałowski

Ewa Twardowska

Przemysław Zaleski

Tel. 61 820 10 93
ul. Dożynkowa 9F, 61-640 Poznań

Portierzy Domu Studenckiego "Atol":
Renata Drózd
Iwona Górna
Eugeniusz Kordziński
Krzysztof Zieliński
Tel. 61 866 69 16, 61 866 03 31
ul. Andrzejewskiego 11/14, 60-119 Poznań