Kierownik Działu Zarządzania Domami Studenckimi
mgr Dorota Kubiaczyk
Tel. 61 639 27 38, kom. 504 299 474
Dom Studencki "Feniks", "Dewizka", "Atol"
ul. Dożynkowa 9F, 61-640 Poznań

Kierownik Domów Studenckich "Dewizka" i "Feniks"
mgr Magdalena Andrzejak
Tel. 61 639 27 39
Dom Studencki "Dewizka", "Feniks"
ul. Dożynkowa 9D, 61-664 Poznań

Kierownik Domu Studenckiego "Atol"
mgr inż. Jarosław Wojciechowski
Tel. 61 639 27 36, kom. 504 303 582
Dom Studencki "Atol"
ul. Andrzejewskiego 11/17, 60-119 Poznań

Specjalista
mgr Anna Skrzypnik
tel. 61 820 68 41
Dom Studencki "Feniks"
ul. Dożynkowa 9F, 61-640 Poznań

Specjalista ds. administracyjnych
Halina Lewandowska
tel. 61 639 27 37
Dom Studencki "Atol"
ul. Andrzejewskiego 11/14, 60-119 Poznań

Portierzy Domu Studenckiego "Dewizka":
Danuta Orlik
Hanna Rabczewska
Beata Kwiecińska
Marzena Bartkowiak
Violetta Sroka
Sławomir Skowroński
Tel. 61 820 04 11, 61 820 10 92
ul. Dożynkowa 9D, 61-664 Poznań

Portierzy Domu Studenckiego "Feniks":
Magdalena Sęk
Maria Laboga
Halina Koźlik
Elżbieta Drop
Dariusz Ośmiałowski
Violetta Sroka
Tel. 61 61 820 10 93
ul. Dożynkowa 9F, 61-640 Poznań

Portierzy Domu Studenckiego "Atol":
Renata Drózd
Iwona Górna
Marlena Jakubowska
Eugeniusz Kordziński
Krzysztof Zieliński
Tel. 61 866 69 16, 61 866 03 31
ul. Andrzejewskiego 11/14, 60-119 Poznań