mgr Agnieszka Jędraszyk
Kwestor
tel. 61-856-93-02
agnieszka.jedraszyk@ue.poznan.pl
Budynek B, p. 21