Zastępca Kwestora
mgr Dawid Kułakowski 
telefon: 61 856 91 24 
miejsce: Budynek B I piętro, p. 19